Användarvillkor

Nedan hittar du våra användarvillkor. 

Vi sätter stort värde i våra besökares förtroende och integritet. Därför försäkrar vi att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt.

Kort om personuppgifter

Personuppgift är information som kan användas för att identifiera en individ. Det kan vara namn, personnummer eller adress. I vår digitaliserade värld räknas även IP-adresser, foton, bolagsnummer samt registreringsnumret på en bil som personuppgifter om de går att knyta till en fysisk person. 

Vilka personuppgifter samlar vi in

WeOptimize kan samla in, spara och använda följande typer av personuppgifter:

 • Din e-postadress om du väljer att kontakta oss via vårt kontaktformulär.
 • Information om när och hur ofta du besöker vår hemsida samt längden av besöken och valet av besöksområden.
 • Information om din utrustning inklusive din IP-adress, plats, webbläsare och operativsystem.
 

Hur använder vi dina personuppgifter

Personuppgifter du lämnar på vår hemsida kan komma att användas för syften angivna i denna policy eller på de relevanta sidorna på webbplatsen.

Vi kan använda din personliga information till att:

 • Administrera vår hemsida;
 • Underlätta din användning av våra tjänster;
 • Skräddarsy förslag och lösningar för just dig;
 • Skicka dig nyhetsbrev om du önskar prenumeration;
 • Hantera dina rekommendationer eller klagomål om du har sådana.
 

Lagring av personuppgifter

Personlig information som lämnas på vår hemsida i visst syfte sparas inte längre än vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte.

Vi kommer att behålla elektroniska dokument innehållande personlig information:

 • Så länge vi är skyldiga att göra det enligt svenskt lag;
 • Om vi tror att dokumenten kan vara relevanta i pågående eller framtida rättsliga processer;
 • För att upprätta, utöva och försvara våra juridiska rättigheter.
 

Säkerhet

Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust eller ändring av dina personuppgifter.

All information du lämnar hos oss behandlas och sparas på säkra servrar skyddade med lösenord och brandväggar.

Dina rättigheter

Som användare har du rätt att:

 • Ta del av all information vi har sparat om dig.
 • Stoppa användningen av din personliga information i marknadsföringssyfte.
 • Begära ändring eller borttagning av all information vi har om dig. Det kan dock påverka en pågående kundrelation och försvåra för oss att uppfylla våra åtagande gentemot dig.
 

Cookies

Vår hemsida använder cookies. En cookie är en identifieringsfil innehållande siffror och bokstäver som skickas från en server till en webbläsare och lagras där. Varje gång du använder din webbläsare skickas filen tillbaka till servern.

Vi använder oss av följande cookies:

 • Google Analytics hjälper oss att identifiera besökarens utrustning för att förbättra hemsidans tillgänglighet, förhindra olaglig användning och förstärka säkerheten. Det ger oss möjlighet att anpassa vår webbplats för varje användare och att rikta skräddarsydda lösningar till vår besökare.
 • Google reCaptcha används i våra formulär för att utesluta spam och för att bevisa att användaren är fysisk person och inte maskin.
 

Du har möjlighet att välja bort cookies, men observera att detta kan påverka din användarupplevelse negativt. För att ha tillgång till alla funktioner på vår hemsida borde du tillåta cookies.

Kontaktuppgifter

We Optimize Ltd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av din personliga information. Har du frågor eller synpunkter får du gärna kontakta oss.

Adress:        We Optimize Ltd, Benkovski 83/57, 9000 Varna, Bulgarien

E-post:         info@weoptimize.org